Cena přípravku Trud

Cena a způsob preskripce TRUD™

Zdravotnický prostředek.

Plná úhrada pacientem v ambulantní péči. Zdravotnický prostředek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Léčebná kúra je maximálně 28 dní.

Cena balení Trud™ 7×60 ml, které vystačí na 1 týden léčby, se může lišit v jednotlivých lékárnách. Doporučená maximální cena je 2 500 Kč.

Slovy uživatelů přípravku Trud