Noviere Blog

GAF™ anální gel: nový zdravotnický prostředek pro léčbu onemocnění v oblasti konečníku

V květnu 2017 uvedla firma Noviere s.r.o. na náš trh nový zdravotnický prostředek GAF™ anální gel 15 ml.

Dodává se v tubě, která obsahuje gel určený, jak samotný název produktu napovídá, k léčbě análních fisur (G-gel na A-anální F-fisury) a dalších obtíží postihujících oblast konečníku, projevujících se hlavně bolestí více či méně vázanou na vyprazdňování stolice a záněty sliznice konečníku nebo kůže v jeho okolí. Jedná se o produkt zmírňující příznaky a ve většině případů představuje velmi účinnou a rychlou symptomatickou terapii. Jeho aktivními složkami jsou sodná sůl kyseliny hyaluronové (HA) a patentovaná koloidní forma iontů stříbra – Mikronizované metalické stříbro (MMS™).

Hyaluronát sodný – polymerní sloučenina, která má v tomto produktu molekulovou hmotnost 1,5 MDa – je po aplikaci schopen vytvářet tenkou vrstvičku gelu bránící průniku bakterií a jimi vytvářených toxinů ze střevního obsahu do míst s narušeným povrchem sliznice nebo kůže. Současně sliznici resp. pokožku hydratuje, protože molekula HA má schopnost vázat na sebe vysoký počet molekul vody (přibližně 1000 molekul H2O na jeden MDa HA), čímž zlepšuje podmínky pro granulaci reparující se tkáně.
Toho je již s úspěchem využíváno při léčbě středně závažné formy levostranné ulcerózní kolitidy, kdy klyzmata obsahující dvě formy HA – o nízké a o vysoké molekulové hmotnosti kombinují mechanický bariérový efekt vysokomolekulární HA s hydratačním a rovněž protizánětlivým působením nízkomolekulární HA (zdravotnický prostředek TRUD™ od švýcarské firmy MDT Int´l, na Slovensku rovněž distribuovaný společností Noviere s.r.o.). V klinické studii sledující účinnost a bezpečnost TRUDu při léčbě trvající 28 dní bylo dosaženo ve 46,7% terapeutické odpovědi, přičemž byla endoskopicky ověřena úplná slizniční remise u téměř ¼ léčených pacientů! To potvrdilo vysokou účinnost působení hyaluronátu na tlumení zánětu probíhajícího ve střevní sliznici a střevní stěně.
Mikronizované metalizované stříbro (MMS™) je patentovaná koloidní forma iontů Ag+ vytvářejících částice o rozměru cca 10 µm, s vysoce porézním povrchem, které se zachytávají na buněčné stěně mikrobů. Stěnu při průniku do nitra mikrobiální buňky destabilizují, narušují činnost enzymů využívaných k transportu buněčných nutrientů, a navíc blokují buněčnou DNA – udržují ji v aktivní formě, která neumožňuje rozvinout procesy duplikace genetického material buňky. Těmito mechanizmy se narušuje homeostáza nitra mikrobů, oslabuje se využívání energetických substrátů pro výstavbu jejich buněčných struktur a zastavuje se proces dělení patogenních organizmů. Ve svém souhrnu stříbro způsobuje smrt bakterií, hub i kvasinek, a to i těch, které se vyznačují vysokou rezistencí na antibiotika (St. aureus, Cand. albicans aj.) Po rozpadu odumřelého mikroba se částice stříbra opět uvolňuje do místa aplikace a tak postupně eradikuje přítomnou patogenní mikrobiální flóru.

Synergické působení obou látek navozuje příznivé podmínky pro reparaci narušené sliznice nebo kůže, a to i u stavů dosud dlouhodobě nereagujících na běžné léčebné postupy. GAF™ se proto výtečně uplatňuje nejen při léčbě análních fisur, ale nachází uplatnění i při konzervativní léčbě hemoroidů, u zánětů sliznice rekta, análních píštělí nebo při análním pruritu, včetně forem vyvolaných superinfekcí mikroby nereagujícími ani na „silná“ antibiotika.
Snadnost aplikace dává příležitost pro podporu samoléčby náležitou instruktáží pracovníky lékáren. Popis aplikace análního gelu GAF™ je, i s náčrtem postupu, dobře popsán v Návodu k použití a též na webových stránkách www.gaf-gel.cz.

Literatura (výběr):
1. Hyaluronan: A Simple Polysaccharide with Diverse Biological Functions. Dicker et al. Acta Biomater. 2014 April; 0(4):1558–1570
2. Bactericidal effect of silver nanoparticles against multidrug-resistant bacteria. H.H. Lara et al. World J. Microbiol Biotechnol (2010) 26:615-621
3. Antibacterial activity and mechanism of silver nanoparticles on Escherichia coli. W-r Li et al. Appl Microbiol Biotechnol (2010) 85:1115-1122
4. Methods of treating hemorrhoids and anorectal disease – Patent number US5234914 A

19 května, 2017 Novinky
admin
Autor: admin

Jeden komentář
  1. matouskralik@gmail.com
    matouskralik@gmail.com 19 května, 2017 at 10:54 am Odpovědět

    test

Komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *